Tarihçe     Misyon Vizyon     Üretim Tesisimiz     İhracat     Sertifikalarımız     Markalarımız     İnsan Kaynakları     Kilometre Taşları  


Kurumsal / Misyon Vizyon
 

Yummy Meyve Suları A.Ş Vizyonu

Yummy, çalışanları, üreticisi ve tedarikçileriyle birlikte büyümeyi, tüketicisi ile bütünleşerek uluslararası alanda söz sahibi olan bir dünya markası olmayı, çalışanlarıyla birlikte kârlılığını ve verimliğini arttırmayı ana hedefi olarak belirlemiştir. Tarım ve hayvancılığa dayalı gıda ve hizmet sektöründe, daima lider olmayı hedefleyerek en sağlıklı, en kaliteli ürünleri, doğaya ve insana saygı ilkesiyle, en verimli şekilde topluma sunmak için varız. Yummy,  uluslararası bir marka olma yönündeki çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Çevre Vizyonumuz

Yummy, çevre koruma ve faaliyetlerden doğan çevre kirlenmesinin azaltılması konusundaki tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ürünlerini ve proseslerini çevre etkilerini en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlamayı, uygulamayı, denetleme ve geliştirmeye de büyük çaba harcamaktadır.

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen hammadde ve teknoloji kullanarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak. Kaynak tüketimini azaltan yöntemler geliştirmek ve bunları uygulamak,  geri kazanma ve yeniden kullanımını hedef alarak bu ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak.


Tüm faaliyetlerin Çevre Yönetim Sistemleri gereklerine uygun olarak düzenlemek, çalışanları,  müşteri ve tedarikçilerini çevre konusunda bilinçlendirmek, enerji hammadde ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefi ile üretim ve verimlilik artışı programlarını uygulamak, mevzuattaki değişikliklere göre çevre politikasını yenilemek ve geliştirmek de Yummy’ nin çevrecilik anlayışını ortaya koymaktadır.

Yummy olarak felsefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman AR-GE çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir firma olmaktır.