Tüketici Köşesi / Salk
 

Gribe kar en doal çözüm: Meyve Suyu


Gripten korunmak için uzmanlar meyvenin kendisinin ve suyunun tüketilmesi gerektiini söylüyor.

Gripten korunmak için öncelikle baklk sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bu da tüketilen gdalarla mümkün. Dengeli-bilinçli beslenme hastalklara kar korurken, vücudun direncini de artryor. Vitamin ilaçlar yerine doal korunma için mutlaka yeterli vitamin ve mineral alnmal, bunun en doal yolu da meyve ve meyve suyu tüketimi. Özellikle meyvenin kendisinin tüketilmesi vitamin ve mineral almn olumlu etkiliyor. Meyve tüketemeyen kiiler ise her sabah meyve suyu içme alkanl edinmeli. Özellikle turunçgiller, krmz pancar gibi kat meyvelerin sularn hemen tüketmeli, bekletmemeli.